اسکواچ هاپ یک کتابخانه جاوا اسکریپت است. Scott Hop یک جسم JSON را به عنوان ورودی می پذیرد و یک API برای توسعه دهنده برای کنترل رندر صفحه نمایش تور و مدیریت پیشرفت تور فراهم می کند..

تور را شروع کنید

تور خود را ایجاد کنید


                // Define the tour!
                var tour = {
                 id: "hello-hopscotch",
                 steps: [
                  {
                   title: "My Header",
                   content: "This is the header of my page.",
                   target: "header",
                   placement: "right"
                  },
                  {
                   title: "My content",
                   content: "Here is where I put my content.",
                   target: document.querySelector("#content p"),
                   placement: "bottom"
                  }
                 ]
                };
              
                // Start the tour!
                hopscotch.startTour(tour);
                  
نتایج جستجو
هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

حراج

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید

هدفون 1

ابزارک

$300 400 تومان

جدید