کانال تلگرام درمان اضطراب و پانیک
نام کانالدرمان اضطراب و پانیک
آدرس کانالpanic_cure
توضیحاتدرمان اختلالات اضطرابی و حمله پانیک بر پایه رفتار شناختی و گروه درمانی
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

100