کانال تلگرام فوریتهای رایانه ای | پاسخگویی به سوالات کامپیوتری
نام کانالفوریتهای رایانه ای | پاسخگویی به سوالات کامپیوتری
آدرس کانالSOSPCs
توضیحاتاخبار فناوری و تکنولوژی و آموزش و ترفندهای کامپیوتری موبایل و اینترنتی و غیره پاسخگویی به مشکلات کامپیوتری و سوالات اینترنتی و موبایل
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

874