کانال تلگرام همرسان
نام کانالهمرسان
آدرس کانالhamresan
توضیحاتپایگاه خبری همرسان شبکه همرسان با نگرشی نوین به ارائه اطلاعات در حوزه های تخصصی و کاربردی به عنوان شبکه خبری و آموزشی ایجاد شده است
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

500