کانال تلگرام رسانهٔ دیجیتال
نام کانالرسانهٔ دیجیتال
آدرس کانالsarcasmism
توضیحاتانتشار مطالب و عکسهایی با موضوعات تکنولوژی روز، منظره، سرگرمی ، زبان و موسیقی
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

31