کانال تلگرام اسکین کرافت
نام کانالاسکین کرافت
آدرس کانالSKINCRAFTPRO
توضیحاتکانالی که هر نوبی را به پرو تبدیل می کند با کلی اموزش و چالش و تبادل
گروه بازی و اپلیکیشن
تعداد اعضاء

143