کانال تلگرام معماری، عمران، شهرسازی و مهندسی ساختمان
نام کانالمعماری، عمران، شهرسازی و مهندسی ساختمان
آدرس کانالindustrybuilding
توضیحاتمعماری، عمران، شهرسازی و مهندسی ساختمان
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

195