کانال تلگرام داشبوردهای مدیریتی
نام کانالداشبوردهای مدیریتی
آدرس کانالmanagement_dashboard
توضیحاتدر این کانال با انواع شاخصهای مدیریتی و مطالبی در مورد داشبوردهای مدیریتی آشنا خواهید شد
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

72