کانال تلگرام هرچی بخوای پیدا میشه
نام کانالهرچی بخوای پیدا میشه
آدرس کانالthatyouwant
توضیحاتاز علم و تکنولوژی گرفته تا گیفت و فلیم های خنده دار و آموزنده
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

20