کانال تلگرام Tech News - اخبار فنآوری
نام کانالTech News - اخبار فنآوری
آدرس کانالtech_newsiran
توضیحات"کانال امروز تاسیس شد هیچ عضوی ندارد" "اخبار روزانه در مورد فن آوری   مدیر: علی سلمانیان تماس با من در تلگرام: Alisalmanian80@
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

2