کانال تلگرام ایکس پروژه
نام کانالایکس پروژه
آدرس کانالjoinchat/C6Fjgj93yQ8oHzwX7IVprQ
توضیحاتکاملترین کانال پروژه و تحقیق دانشجویی و مطالب بروز و آموزنده ،اخبار استخدامی
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

70