کانال تلگرام مرجع مهندسین برق قدرت و کنترل
نام کانالمرجع مهندسین برق قدرت و کنترل
آدرس کانالPowerBargh
توضیحات سلام در کانال مرجع مهندسین برق قدرت و کنترل مطالب کلی در مورد: ▪️ خطوط انتقال و توزیع قدرت ▪️ ماشین ها و ترانس ها ▪️ نیروگاه ▪️ حفاظت شبکه ▪️تابلوها و تاسیسات برقی ▪️ مهندسی کنترل و ابزاردقیق ▪️ الکترونیک قدرت ▪️ روش های تولید پراکنده برق قرار میگیره!
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

207