کانال تلگرام Jungel Heat in Iran
نام کانالJungel Heat in Iran
آدرس کانالBUOfQD8Y5sGKqHze8ANQIg
توضیحاتاولین وتنها کانال اموزشی و اطلاع رسانی بازی. محبوب و استراتژیک جانگل هیت
گروه بازی و اپلیکیشن
تعداد اعضاء

113