کانال تلگرام پیشرفت
نام کانالپیشرفت
آدرس کانالpishraft100
توضیحاتجملات مثبت و انگیزشی داستان های روانشناسی و انگیزشی مفید برای همه سنین سخنان بزرگان جهان و اساتید بزرگ ایران
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

1060