کانال تلگرام بروز
نام کانالبروز
آدرس کانالupdated
توضیحاتبا محوریت دانش و فناوری در زمینه های گوناگون و نیز با موضوعات متنوع اجتماعی ، طنز و اخبار
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

631