کانال تلگرام گروه آماری  شمار
نام کانالگروه آماری شمار
آدرس کانالshomar_amar
توضیحات" البته که آمار پایه همه برنامه ریزی هاست..." خدمت رسانی آماری
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

105