کانال تلگرام Walter's Lab
نام کانالWalter's Lab
آدرس کانالWaltersLab
توضیحاتاطلاعات زیست شناسی + کتاب های علوم پایه بخصوص زیست + معرفی کانال های علمی خوب
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

110