کانال تلگرام Computer Research
نام کانالComputer Research
آدرس کانالcomputerResearch
توضیحاتمعرفی موضوعات تحقیقی جدید برای دانشجویان ارشد و دکترا کامپیوتر
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

2408