کانال تلگرام طالب علم
نام کانالطالب علم
آدرس کانالsapience
توضیحاتپر از دانستنی های علمی در مورد حیوانات جهان و انسان و مطالب پزشکی و ایا میدانید
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

160