کانال تلگرام سرزمین اختراعات و نوآوری
نام کانالسرزمین اختراعات و نوآوری
آدرس کانالinventionland
توضیحاتبا نوآوری ها و ذهنیت های خلاق آشنا شوید. در این کانال ما از ایده های فناورانه و دانش بنیان خواهیم گفت
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

312