کانال تلگرام شبکه اندیشمندان
نام کانالشبکه اندیشمندان
آدرس کانالandeshmandan
توضیحاتمن حدود یه هفته است که این کانال رو تشکیل دادم اما توضیح کانال من:::شما با دنیای گردشگری ،روانشناسی و پزشکی ...آشنا میشوید:ارتباط با ادمین @drfatiterezasaadat
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

0