کانال تلگرام شاهرود شناسی
نام کانالشاهرود شناسی
آدرس کانالshahroodshenasi
توضیحاتشاهرود شناسی،شهرستان شاهرود شهرستان میامی شهر مجن شهر کلاته خیج شهر بسطام شهر شاهرود شهر میامی کالپوش ابرسج نکارمن شاهرودی ابر تاش قهج شاهرود شهر زیبایی ها قاره کوچکود
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

5