کانال تلگرام شبکه خدمات نوآوری بومرنگ
نام کانالشبکه خدمات نوآوری بومرنگ
آدرس کانالboomerangtt
توضیحاتبستري براي حل مسائل فناورانه بنگاه هاي صنعتي با بهره گيري از توان و تخصص شركت هاي فناور و پژوهشگران ايراني و بين المللي.
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

1702