کانال تلگرام داستانهای روانشناس
نام کانالداستانهای روانشناس
آدرس کانالdastanhaie_ravanshenas
توضیحاتداستانهای کوتاه هفتگی به قلم یک روانشناس و مطالب آموزنده دیگر.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

134