کانال تلگرام @Bamboo_Channel
نام کانال@Bamboo_Channel
آدرس کانالBamboo_Channel
توضیحاتدانه بامبو ۵ سال زیر خاک می ماند و رشدش دیده نمی شود. اما در سال پنجم، ۲۵ متر رشد می کند. کمی صبور باشیم، موفقیت در همین نزدیکی هاست ...
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

10200