کانال تلگرام اوراکل
نام کانالاوراکل
آدرس کانالOracle_ir
توضیحاتحقایق جالب و شگفت انگیز شامل نکات : علمی تاریخی پزشکی روانشناسی تخیلی
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

50