کانال تلگرام آریای کودکان Arya4kids
نام کانالآریای کودکان Arya4kids
آدرس کانالarya4kids
توضیحاتاین کانال به منظور آموزش زبان انگلیسی به کودکان با کمک فیلم های آموزشی کارتونها و شعر و داستان انگلیسی که از بین مجموعه های فراوان با دقت انتخاب شده است
گروه کودک و نوجوان
تعداد اعضاء

113