کانال تلگرام سینا
نام کانالسینا
آدرس کانالsinapsycho
توضیحاتاولین طراح و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی روان شناسی و نرم افزارهای نوروسایکولوژی در ایران، تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی،نرم افزارهای روان شناسی، طراحی و مشابه سازی آزمون های روانی، اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه علوم رفتاری،برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

247