کانال تلگرام ;کانال رسمی دکتر حمیدرضا کهنسال
نام کانال;کانال رسمی دکتر حمیدرضا کهنسال
آدرس کانالِDrhamidkohansal
توضیحاتمشاوره ارتباطات بین فردی 👫 ارتباط با فرزند 👩‍👧‍👦 مشاوره خانواده 👨‍👩‍👧‍👦 مشاوره ازدواج و طلاق 👰❤️💔🤵 آموزش خودشناسی و مخاطب شناسی، ارتباط مؤثر و ذهنیت سازی
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

635