کانال تلگرام هوشمندسازی ساختمان و منازل
نام کانالهوشمندسازی ساختمان و منازل
آدرس کانالAsa_payesh
توضیحاتهوشمندسازی ساختمان و منازل-معرفی برندهای معتبر-امکانات یک خانه هوشمند -
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

800