کانال تلگرام مهندسی مواد و متالورژی
نام کانالمهندسی مواد و متالورژی
آدرس کانالmetallurgha
توضیحاتکانال علم مواد مرجع رسمی مهندسین مواد و متالورژی
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

8524